Drezúrne preteky MADUNICE 2016

Drezúrne preteky Madunice 2016 - 11. ročník drezúrnych pretekov, ktoré usporiadal Zámocký jazdecký klub 29.5.2016 v areáli PVOD Madunice potvrdil , že drezúra definitívne vystúpila z tieňa skokových pretekov a začína sa tešiť čoraz väčšej pozornosti diváckej verejnosti. Drezúrne preteky sa darí organizovať vďaka podpore a pomoci širšieho okolia a sú výsledkom spolupráce miest Hlohovca , Leopoldova a obce Madunice. V prvej súťaži, drezúrnej úloha Z4, jazdenej ako Cena primátora mesta Hlohovec, zvíťazila Michaela Sekulová na koni RM Smart Chic Olena z JK Ivanka pri Dunaji , ako druhá sa umiestnila Žofia Pavlenová koni Heraldiko z JK Fotosvet Skýcov a tretia skončila Dominika Melicháčová s koňom Caldon z OrNiWout Piešťany. Trofeje a vecné ceny odovzdal najlepším jazdkyniam tejto súťaže Ing. Miroslav Kollár, primátor mesta Hlohovec. Podporou a osobnou účasťou na podujatí naviazal na tradíciu z minulých rokov a zreteľne zadefinoval svoj vzťah k týmto pretekom. Nad druhou súťažou - drezúrnou úlohou L1 prevzala záštitu Mgr. Terézia Kavuliaková, a bola jazdená ako Cena primátorky mesta Leopoldov. Prvé miesto v tejto súťaži si vybojoval Richard Potocký na koni Tiara z usporiadajúceho oddielu, druhá skončila Elena Sklenárová s koňom Bertramka z Ranča Aura Nová Dedina, tretia sa umiestnila Tatiana Gombarčíková na koni Black z Ranča Severný Vietor. Poháre a vecné ceny odovzdal víťazným jazdcom viceprimátor mesta Leopoldov doc. Juraj Hladký. Tretia súťaž, drezúrna úloha L4, sa jazdila pod názvom Cena Pizzerie Armando Leopoldov. Jej víťazkou sa stala Silvia Záhorská – Le Grand z JK Ivanka pri Dunaji. Ako druhá sa umiestnila jazdkyňa Barbora Sýkorová z Ranča Ouzkých Bratislava a tretie miesto patrilo Elene Sklenárovej na koni Bertramka z Ranča Aura Nová Dedina. Víťazným jazdkyniam odovzdali poháre a vecné ceny p. Marián Chudý s manželkou Veronikou, majitelia Pizzerie Armando v Leopoldove. Záverečná štvrtá súťaž drezúrnych pretekov bola jazdená ako Cena Očnej optiky ZOOM Hlohovec. Najlepšie sa podarilo predviesť drezúrnu úlohu S2 domácemu Richardovi Potockému na koni Tiara, druhá skončila Silvia Záhorská – Le Grand z JK Ivanka pri Dunaji, tretia sa umiestnila Chantal Botlíková na koni Rudby 4 taktiež z JK Ivanka pri Dunaji. Z rodinných dôvodov sa pretekov nemohli zúčastniť sponzori tejto súťaže a tak v ich zastúpení odovzdali víťazom poháre a vecné ceny organizátori podujatia. Príjemná atmosféra, plynulý priebeh podujatia a spokojnosť štartujúcich sú dôkazom toho, že drezúrne preteky v Maduniciach našli svoju optimálnu podobu. Živý komentár Petra Šťastného dával možnosť i neodborníkom nazrieť do tajomstiev jazdeckého športu a prispel k popularizácií drezúrneho športu v regióne. Za úspešnú realizáciu 11. ročníka Drezúrnych pretekov v Maduniciach treba poďakovať sponzorom. Na príprave a úspešnom priebehu pretekov sa významnou formou podieľali : primátor mesta Hlohovec Ing. Miroslav Kollár, primátorka mesta Leopoldov Mgr. Terézia Kavuliaková, Pizzeria Armando Leopoldov, Očná optika ZOOM Hlohovec, PVOD Madunice, RPPK Trnava, Mgr. Alena Jelušová, starostka obce Madunice, Spoločnosť Šupa – Technika, Coffea drinks Trakovice, Agentúra MIDO Music production. Ďakujeme !

Zámocký jazdecký klub Hlohovec, stajňa PVOD Madunice

PREVÁDZKOVATEĽ STRÁNOK

Richard Potocký Registrujúci: RICH-0356 DOMÉNY NA PREDAJ : www.drezura.sk www.parkur.sk 0903767030