DEŇ KONÍ MADUNICE 2021

Všetkým našim priaznivcom a podporovateľom želáme šťastný Nový rok. Ďakujeme za podporu v roku 2021 a tešíme sa na spoločný rok 2022. ZJK

Zámocký jazdecký klub Hlohovec, stajňa PVOD Madunice

PREVÁDZKOVATEĽ STRÁNOK

Richard Potocký Registrujúci: RICH-0356 DOMÉNY NA PREDAJ : www.drezura.sk www.parkur.sk